Czym nauczyciele i dyrektorzy powinni się sugerować przy wyborze podręczników szkolnych?

Jak wiadomo zadaniem nauczycieli przed rozpoczęciem się wakacji jest podanie podręczników, z których będą korzystać uczniowie w nowym roku szkolnym. Warto jednak mieć świadomość, że jest to zdecydowanie trudniejsze zadanie niż mogłoby się wydawać. Jakie aspekty koniecznie trzeba uwzględnić przed podjęciem ostatecznej decyzji? Jak wybrać podręczniki do liceum?

Zgodność z programem nauczania

Książki do liceum wybrane przez nauczycieli i dyrektorów powinny być przede wszystkim zgodne z obowiązującym programem. Rekomendowane jest zatem najpierw sprawdzenie, które z dostępnych na rynku wydawnictw spełniają wspomniane kryterium. Dopiero w kolejnym etapie można uwzględniać pozostałe istotne czynniki.

Wygląd podręczników

Warto mieć świadomość, że wygląd podręczników ma zdecydowanie większe znaczenie niż mogłoby się wydawać. Książki muszą zachęcać nie tylko do zakupu ale również nauki. Podręcznik powinien przede wszystkim mieć ciekawą okładkę. Kolejnym istotnym czynnikiem jest wielkość i jakość czcionki. Czytanie powinno sprawiać uczniom przyjemność. Z kolei spis treści nie powinien sprawiać żadnych problemów ze znalezieniem odpowiednich informacji. Istotne znaczenie ma także rodzaj okładki i kartek. Wydawnictwo nie powinno dopuścić do sytuacji, aby książka mogła ulec zniszczeniu w stosunkowo krótkim czasie.

Cena

Cena książki powinna być akceptowalna przez zdecydowaną większość rodziców. Dyrektorom i nauczycielom nie rekomenduje się, by wybierać bardzo drogie podręczniki, których koszt jest nieadekwatny do jakości wykonania. Nie jest również zalecane umieszczanie w wykazie podręczników, które mogą ulec zniszczeniu w ciągu kilku miesięcy.

Wiedza

Podręczniki nie tylko muszą być zgodne z programem nauczania, wiedza powinna być przekazana w bardzo jasny sposób. Uczeń nie może bowiem domyślać się o co dokładnie chodziło autorowi. Nie jest rekomendowane, by podręczniki były pisane bardzo skomplikowanym językiem. Zdecydowana większość uczniów nie powinna mieć żadnych problemów ze zrozumieniem przekazu.

Możliwość korzystania z książek w kolejnych latach

W przypadku, gdy program nauczania nie ulegnie zmianie, nie jest rekomendowana zmiana podręczników szkolnych dla liceum. Kolejne roczniki będą miały w ten prosty sposób możliwość odkupienia wysokiej jakości, zadbanych podręczników od starszych kolegów. Szkoła dzięki dłuższej współpracy z poszczególnymi księgarniami czy wydawnictwami będzie mogła liczyć na zniżki. Z kolei nauczyciele nie będą musieli zmieniać dotychczasowych metod kształcenia.

Szkoła zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com